Ceifar

Elk jaar worden op school acties georganiseerd ten voordele van een goed doel. Dit jaar steunen we ook weer Ceifar in Brazilië. Ceifar is het centrum voor opvang van straatkinderen in Salvador da Bahai (Brazilië). Het werd opgericht door 'tante Simonne', de tante van juf Anne en juf Hilde. Onze financiële hulp wordt voor tal van zaken gebruikt. Wie hier graag meer informatie over wil, kan de nieuwsbrief hieronder lezen.

Kinderkrant Ceifar.pdf

Zwerfvuilmaand in maart

Jeugdboekenmaand in maart

Een warme oproep van juf Lorrie

Een warme oproep.docx

Dikketruiendag op 9 februari

Week tegen pesten vanaf 8 februari

Poëzieweek vanaf 28 januari

Deze week nemen we met onze school deel aan de poëzieweek in Vlaanderen en Nederland. We werken rond het thema 'SAMEN in de RUIMTE'. Via allerhande poëtische opdrachten verdienen de kinderen 'plaatsjes vooruit' op het grote (ruimte)spelbord op de speelplaats. Zo helpen ze SAMEN de astronauten Larry, Barry en hun aapje Bobo om terug te geraken op onze planeet. Hiernaast vindt u een link naar de ruimtefilmpjes. (met dank aan meester Dieter)