Schoolvisie

Klik op de onderlijnde tekstdelen

 voor voorbeelden 

uit onze schoolwerking.


Vrije basisschool 'Kouterkind' is een plaats van verbondenheid en ontmoeten, nauw betrokken bij de lokale gemeenschap en de dorpscultuur van Merkem. Vanuit hun eigen leefwereld stimuleren we kinderen om met een brede kijk de wereld te ontdekken.Als schoolteam dragen we elke dag zorg voor alle kinderen zodat ze zich goed en geborgen voelen. We zetten in op een heldere communicatie en constructief overleg. Zo creëren we een unieke vertrouwensband met de kinderen en een verbindend samenwerken met ouders en alle partners. Om te zorgen dat kinderen met goesting willen leren en kunnen ontwikkelen, leggen we het accent op een positief, krachtig leer- en leefklimaat. Beleefdheid, discipline, respect en verdraagzaamheid zijn hierbij de rode draad.Ons doel is dat onze Kouterkinderen op een onderzoekende en creatieve wijze hun talenten, ontwikkel- en 'leer'-kracht mogen ontdekken. Elk kind krijgt de nodige kansen en uitdagingen, in groep of individueel. De leraar geeft als vertrouwenspersoon geduldig richting aan dit vormingsproces. Vanuit een brede basiszorg, differentiatie en coöperatief samenwerken, komen we tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van alle kinderen. De durf en de wil van het kind om tot een sociaal en duurzaam engagement te komen, wordt door de leraar uitgedaagd, begeleid en aangemoedigd.


Als Kouterteam werken we aan de leer-kracht van de leerling en de team-kracht van het korps. Leraren blijven hun kennis en vaardigheden professionaliseren, gericht op de individuele noden en de prioriteiten van de school. Met een duidelijk doel voor ogen zien we uitdagingen als kansen. 'Elkaar aanvullen is elkaar versterken.'

In 'Kouterkind' is er plaats voor ieders eigenheid. We hebben een open houding naar de wereld in al haar diversiteit. Universele waarden en normen worden ervaren en beleefd. Als katholieke school gaan we vanuit de christelijke inspiratie in dialoog met iedereen. We laten alle kinderen kennis maken met de figuur van Jezus. We reiken kansen tot beleving aan. We laten ruimte voor vragen en twijfels. We helpen kinderen bij het schrijven van hun eigen levensverhaal en bij het zoeken naar zingeving.