schoolvisie

We zetten in op een heldere communicatie en constructief overleg:

 • Huisbezoeken tijdens de zomervakantie
 • Info-avond in september
 • Geplande oudercontacten in december en juni
 • Oudergesprekken tussendoor
 • Openklasdagen in februari
 • Schoolagenda
 • Heen- en weerschriftjes
 • Nieuwsbrieven
 • Klasblog voor iedere klas
 • Kindgesprekken in oktober en april
 • Leerlingenraad
 • Maandopening
 • Themabord in de inkom van onze school