Afscheid nemen van het ZESDE LEERJAAR

Afscheid_2019-2020.mp4

KSA-speeltent voor Kouterkind

Hartelijk dank aan de KSA voor het uitlenen en opslaan van hun grote tent. Zo kunnen de leerlingen in hun klasbubbel droog blijven tijdens de speeltijden.