schoolvisie

We werken samen met ouders en alle partners:

  • OudercomitĂ©
  • Ouderraad
  • Vereniging 'Kinderspelen'
  • Grootouderfeest
  • CLB
  • Ondersteuningsnetwerk
  • Reva
  • Lokaal ter beschikking van logo
  • Pedagogische begeleidingsdienst