schoolvisie

We leggen het accent op een positief, krachtig leer- en leefklimaat:

 • MOS (Milieu Op School)
 • Gezondheidsbeleid (fruit en water)
 • Klasleerkracht / Jaarklassensysteem
 • Snoezelklas over de middag van de peuters
 • Leren leren van peuter tot 6de leerjaar
 • Sociale vaardigheden ('Gat in de haag')
 • Grootouderfeest kleuter
 • Dagelijkse oefenmomenten voor de acts van de maandopening
 • Maandopening lager
 • Verjaardagen vieren
 • Gekleurde banken (rood-oranje-groen) op de speelplaats lager, hulp bij oplossen conflict
 • Herstelgerichte kring voor oplossen van conflicten
 • Klasoverschrijdende projecten
 • Bos- en zeeklas voor de 3de graad
 • Anti-pest-week
 • Schoolfeest