schoolvisie

Vanuit een brede basiszorg, differentiatie en coöperatief samenwerken, komen we tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van alle kinderen:

  • Differentiatie
  • Extra zorgmomenten
  • Werkeilanden
  • Niveaulezen 1ste graad
  • Kwartiertje leesplezier
  • B-groepen in de derde graad
  • Aangepaste toetsen
  • Genormeerde toetsen
  • Mogelijkheid tot logo op school