Schoolvisie

Vanuit een brede basiszorg, differentiatie en coöperatief samenwerken, komen we tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van alle kinderen: