schoolvisie

We reiken kansen tot beleving aan:

 • Godsdienstlessen (met respect voor ieders achtergrond, cultuur en religie)
 • Zangstondes in functie van de schoolvieringen lager
 • Eucharistievieringen in de kerk: begin en einde schooljaar, Kerstmis, Goede Week
 • Eerste communiebeurs
 • Eerste communie, ondersteund door een koor van leerling-vrijwilligers
 • Bezoek kerkhof omstreeks Allerheiligen
 • Advent en vasten met solidariteitsprojecten
 • Kerstspel
 • Rouwhoekje bij sterfgeval
 • Broederlijk delen / Koffiestop
 • Damiaanactie
 • Steun aan de straatkinderen van Ceifar
 • Bezoek van de priester