schoolvisie

We werken aan de team-kracht van het korps:

  • Klasoverschrijdend werken
  • Kindvriendelijke klassen met de nodige media
  • Projecten organiseren: met de klas, klasoverstijgend met de school
  • Nascholingen in functie van de vooropgezette prioriteiten van het schooljaar
  • Doelgerichte vergaderingen en pedagogische werkdagen
  • Vlot en open overleg tussen leraren, zoco en directie
  • Transparante communicatie tussen alle personeelsleden op school
  • Positieve en enthousiaste teamspirit
  • Constructieve inspraak in teamverband