FAQ - Leren leren - 1ste leerjaar

Bouwstenen


1. Tijd en ruimte

- Ga met je kind op zoek naar gelijkenissen en verschillen: ”Hoe verschilt dit van …? Hoe gelijkt dit op …? Waar heb je dit nog gezien of ben je dit tegengekomen? Herken je dit van vroeger?”

- Laat je kind zeggen welke dag we zijn, welk tijdstip of welk uur. bv. we zijn zondag , het is avond, het is zes uur.

- Laat je kind de weg beschrijven naar oma of tante.

- Duid aan hoe zaken die vroeger geleerd werden, nu weer van pas komen en hoe dingen die je nu leert, later kunnen dienen.

- Duid regelmatig eenvoudige oorzaak-gevolg relaties aan.

2. Aandacht richten:

- Maak duidelijk wat je wil, wat je doel is en waarom je dat doel wil bereiken .

- Benoem zoveel mogelijk.

- Zorg voor oogcontact voordat je jouw kind iets vertelt, meedeelt, vraagt, beveelt,…

- Houd je kind zo dicht mogelijk bij wat je het wil laten zien, horen, proeven, ruiken of voelen.

- Lichamelijk contact werkt ook stimulerend: de hand van je kind nemen, het op de schoot nemen, …houdingen die het gevoel geven dat er samengewerkt wordt.

- Gebruik positieve taal en aanmoediging. Je taal is belangrijk: duidelijkheid, de juiste toon, het gepaste tempo, … aangepast met de lichaamstaal.

- Je kind heeft nood aan herhaling en dit op verschillende manieren.

- Als je gericht wil werken met je kind, kies dan een moment dat de energie het grootst is, zowel bij jou als bij je kind.

- Vermijd storende zaken indien dit nodig is: radio, tv, …

Goede leerhoudingen

1. Bekwaamheidsgevoel (ik kan het / ik steek mijn vinger op)

- Niet alleen “Bravo” zeggen, maar erbij zeggen waarom je het goed vindt.

- Moedig je kind aan en benoem het prettige gevoel dat het kind ervaart omdat het slaagde in zijn opzet. Dit is een beloning voor zijn/haar inspanning.

- Merk inspanningen van je kind op en benoem ze.

- Wijs bij mislukking aan wat toch nog positief was.

- Vergelijk prestaties met eerdere prestaties van je kind en niet met die van andere kinderen.

- Wijs op doorzettingsvermogen en inzet.

- Zorg voor activiteiten waarbij je jouw kind laat ervaren dat het iets kan.