FAQ - Leren leren - 6de leerjaar

Bouwstenen


1. Geïntegreerd denken, toepassen

- Probeer samen met je kind een etentje samen te stellen. Tegelijkertijd houd je rekening met wie er komt, wat hij/zij graag eet, wat jij graag kookt, servies, seizoensgroenten, drank.

- Enkele interessante oefeningen: puzzelen, atletiek, kaartlezen, fietsen, zwemmen , een film volgen,…

- controleren van je werk: alle nodige stappen 1 voor 1 checken.

- Noodzaak steeds verwoorden: waarom moet ik hieraan denken / werken?

- bij het spelen van gezelschapsspellen moet vaak aan verschillende zaken gedacht worden.

- Een doe-opdracht:

* Teken in de volgorde van grootte een cirkel, een rechthoek en een driehoek. De driehoek is de kleinste en de rechthoek is niet groter dan de cirkel. De grootste figuur moet rechts staan.

* Teken in een vierkant een diagonaal die vertrekt uit de rechterbenedenhoek. Teken door deze lijn drie cirkels, niet gerangschikt naar grootte. De grootste cirkel staat onderaan.


2. Het principe vatten, het snappen

- Laat je kind nu en dan eens rijen aanvullen. Bijv. 2 3 5 8 12 17

- Vertel een verhaal en vraag dan aan je kind om het kort na te vertellen

- Vertel een grap en kijk of je kind de grap heeft gesnapt.

- hoofdgedachte zoeken en verwoorden.

- Bekijk eens hoe ……..werkt. Kun je dit verwoorden?

- Laat hem/haar zoeken naar het spellingsprobleem bij een woord. Rubriceren van woorden volgens spellingsprobleem.

- Spontaan info leren samenvatten, bv. na het journaal, een gesprek, …


Goede leerhoudingen

1. Openheid voor uitdagingen (ik sta ervoor open)

- Toon aan je kind jouw openheid voor uitdagingen. Vertel aan je kind over nieuwe dingen die je zelf aangedurfd hebt. Wees fier dat je voor een bepaalde klus geen vakman in huis hebt genomen, dat je ook nog “ naar school” gaat om nieuwe dingen bij te leren, …

- Moedig durf, originaliteit en creativiteit aan.

- Vermijd negatieve uitdrukkingen als “ Je moet dat niet proberen, dat werkt toch niet”, “Doe alleen waar je goed in bent”, “ Dat is niets voor jou.”

- Laat je kind zijn gevoelens uiten bij nieuwe uitdagingen en verwoord dit zelf ook.

- Vertel over hoe jij je voelde bij je eerste rijles, examen, bij het overgaan naar een andere klas of school…