ouderraad

Sofie Geldof

Annelies Van Damme

Marjan Baeyaert

Mike Cordy

Tessa Vandewalle

Lovely Desegher

Reinhilde Meyns

Maayke Cappoen

Wat doen wij?

  • Wij geven adviezen omtrent materies die de ouders aanbelangen door aan de schoolraad.

  • De schoolraad kan de ouderraad om advies vragen.

  • Wij willen een aanspreekpunt zijn voor alle ouders met vragen, problemen of suggesties omtrent het schoolgebeuren. Na bespreking door de ouderraad wordt naar een gepaste oplossing gezocht.

Hoe zijn we te bereiken?

  • Je kan ons persoonlijk aanspreken of contacteren.

  • Je kan een boodschap anoniem droppen in de brievenbus ten huize van de secretaris.

  • Je kan een e-mail sturen naar de voorzitter (sofiegeldof@hotmail.com)