ouderraad

Annelies De Vriendt

Mandy Denolf

Marjan Baeyaert

Bart Bocket

Mike Cordy

Sofie Geldof

Tessa Vandewalle

Wat doen wij?

  • Wij geven adviezen omtrent materies die de ouders aanbelangen door aan de schoolraad.

  • De schoolraad kan de ouderraad om advies vragen.

  • Wij willen een aanspreekpunt zijn voor alle ouders met vragen, problemen of suggesties omtrent het schoolgebeuren. Na bespreking door de ouderraad wordt naar een gepaste oplossing gezocht.

Hoe zijn we te bereiken?

  • Je kan ons persoonlijk aanspreken of contacteren.

  • Je kan een boodschap anoniem droppen in de brievenbus ten huize van de secretaris.

  • Je kan een e-mail sturen naar de voorzitter (annelies_de_vriendt@yahoo.com)