schoolteam

Hilde Debouck directie

Lorrie Vanalderweireldt zorgcoördinator

Nathalie Brouckaert peuterklas

Sophie Steverlynck eerste kleuter

Hilde Desender eerste kleuter

Janah Vanderheyden tweede kleuter

Kimberley Missiaen derde kleuter

Marleen Stroobant zorgleerkracht kleuter

Ingrid Behaeghel kinderverzorgster

Nathalie Reheul eerste leerjaar A

Jade Syoen eerste leerjaar B

Anne Debouck tweede leerjaar

Wim Vanoverberghe derde leerjaar

Geert Depuydt vierde leerjaar

Inge Wyffels vijfde leerjaar

Björn Dewulf zesde leerjaar

Arthur Devos zorgleerkracht lager

Jan Dutoo gymleerkracht

Josiah Soetaert ICT

Geert Depuydt ICT

Marleen Leeman administratie

Sonja Tanghe administratie

Heidi Treve onderhoud

Isabelle Durie bediening eetzaal