FAQ - Leren leren

Leren leren als een doelstelling van de school.

Mensen leren veel, ook buiten de school. Sommigen leren snel bij, passen zich zonder moeite aan, anderen blijven moeite hebben om iets nieuws te leren of ze vorderen maar traag in het beheersen van hun taken. Er is ongetwijfeld een verschil in aanleg, maar het is ook een kwestie van wat je meekreeg in de wieg optimaal te leren gebruiken of te ontwikkelen.

Leren is geen automatisme, maar een actief proces. Wie leert, verwerkt en bewerkt de informatie naast het opslaan van die informatie. Dat wil zeggen dat die persoon analyseert, inpast in wat hij al weet of kan, in verband brengt met nieuwe ervaringen, beoordeelt, inspeelt op situaties en veronderstellingen maakt. Hij tracht toe te passen hoe hij het beste leert, ontdekt wat zijn leren vooruithelpt en dat toepast.

De leerkracht zorgt dat alle kinderen, ook de leerlingen met weinig leerstimuli in hun omgeving of met weinig goede voorbeelden van leren, ervaren dat ze hun ontwikkeling tot op zekere hoogte zelf in handen hebben.

Onder ‘leren’ verstaan we alle vormen van nieuwe mogelijkheden verwerven. Dat kan kennis, een vaardigheid of een attitude zijn waarmee je allerlei situaties op de meest diverse leergebieden beter de baas kan.

Hoe kunnen we de kinderen leren leren?

De kinderen hebben het in zich om naar middelen te zoeken waarmee ze informatie kunnen verwerken en vaardiger worden op één of ander domein. De school is er om dat leren een extra impuls te geven om, rekening houdend met het niveau van het kind, de ontwikkeling te stimuleren.

Leren leren in de klas ondersteunen.

In de klas wordt een sfeer gecreëerd die de leerlingen uitnodigt tot nadenken over en sturing van het eigen handelen. Leerlingen krijgen de kans om aan elkaar en aan de leerkracht uit te leggen welke weg ze kozen om een oplossing voor een probleem te vinden, om iets te construeren, iets te ontdekken, iets te kunnen (s)maken. Ook de leerkracht maakt net zoals de leerlingen, zijn leerstrategieën en -houdingen duidelijk. Hij/zij staat model.

Ook bij momenten waar leerlingen communiceren over hun welbevinden, hun gevoel, de zingeving van bepaalde zaken, krijgen leerlingen zicht op hun eigen persoonlijkheid . Als leerlingen en leerkracht ‘filosoferen’ over hoe ze met vreugde, verdriet, geloof, twijfels, angsten, vriendschap, positieve en negatieve gevoelens voor anderen omgaan, zijn dit rijke momenten in hun ontwikkeling.

Werkwijze van onze school:

In alle lessen wordt aandacht besteed aan ‘het leren leren’. Met het hele team werd bepaald in welke klas bepaalde accenten worden gelegd. Die worden vertaald in ‘bouwstenen’ en ‘goede leerhoudingen’. Er hangt in de klas een visuele voorstelling ter verduidelijking voor de kinderen.

De accenten die vanaf de kleuterklas aan bod komen, worden de volgende jaren verder geoefend en verdiept, gelinkt aan de leerstof van die klas.

Wilt u CONCRETE TIPS OF VOORBEELDEN over de BOUWSTENEN en GOEDE LEERHOUDINGEN uit de klas van uw kind? Klik dan hieronder op DE JUISTE KLAS.